11 دوره وجود دارد.
16,400,000 ﷼

دوره آموزشی مدیریت افکار

10 week
6 درس
intermediate
آواتار کاربر
5,000
97
0.0
6,500,000 ﷼4,000,000 ﷼

دوره جامع بازاریابی مخصوص طراحی سایت

500 hour
1 درس
expert
آواتار کاربر
360
209
5.0
3,200,000 ﷼

دوره جامع آرامش روحی-روانی

8 hour
1 درس
intermediate
آواتار کاربر
360
149
5.0
36,350,000 ﷼22,500,000 ﷼

دوره جامع آموزش حسابداری

8 hour
3 درس
آواتار کاربر
3,500
140
5.0