7 دوره وجود دارد.
36,350,000 ﷼22,500,000 ﷼

دوره جامع آموزش حسابداری

8 hour
3 درس
آواتار کاربر
3,500
140
5.0
13,500,000 ﷼

دوره جامع آموزش React.Js

8 week
3 درس
expert
آواتار کاربر
38,000
96
5.0
45,600,000 ﷼36,530,000 ﷼

دوره جامع PHP

480 hour
3 درس
expert
آواتار کاربر
7,000
106
5.0
45,200,000 ﷼

دوره جامع آموزش عکاسی

8 week
3 درس
expert
آواتار کاربر
38,000
89
5.0