3 دوره وجود دارد.
16,400,000 ﷼

دوره آموزشی مدیریت افکار

10 week
0 درس
intermediate
آواتار کاربر
5,000
273
0.0
3,200,000 ﷼

دوره جامع آرامش روحی-روانی

8 hour
0 درس
intermediate
آواتار کاربر
360
384
5.0
45,200,000 ﷼

دوره جامع آموزش یوگا (سلامت ذهنی)

8 week
0 درس
expert
آواتار کاربر
38,000
154
5.0